తెలుగు / Telugu (India)

దైవమును తెలుసుకొనేందుకు, గౌరవించేందుకు, మరియు ఆరాధించేందుకు తరువాతి తరాలకు సమకూర్చేందుకు దైవము-వనరులను కేంద్రీకృతం చేసెను.

Telugu Form

వనరు డౌన్‌లోడ్

పిల్లలు సువార్తను అర్దo చేసుకొనుటకు సహాయపడుట

ఆసక్తి:  రాబోవు  తరాల శిష్యత్వము కొరకు ఏడు నిబద్ధతలు

విశ్వాసంలో స్థాపించబడుట

దాగిన విషయాలు: ఎన్ ఇవాన్జెలిస్టిక్ స్టడీ ఫర్ చిల్డ్రన్ ఆన్ కింగ్డమ్ ప్యారాబెల్స్


మీ కుటుంబానికి, చర్చికి, పాఠశాలకు లేదా పరిచర్యకు ఈ సామగ్రిని ముద్రించడానికి మరియు ఉపయోగించేందుకు Truth78 అనుమతి మంజూరు చేస్తుంది.

దయచేసి ఈ పత్రంను పూర్తి చేయండి మరియు మీరు ఈ వనరును ఉచితంగా డౌన్‌లోడ్ చేయగలుగుతారు.