Tagalog / Tagalog (Philippines)

Mga materiales na nakatuon sa Diyos para sanayin ang mga susunod na henerasyon upang malaman, parangalan, at pahalagahan ang Dios.

Tagalog Form

Materiales

Pagsisikap: 7 Disisyon sa Pagdidisipolo ng mga Susunod na Henerasyon


Pinahihintulutan ng Truth78 na mag-imprenta at gamitin ang mga materiales na ito para sa inyong pamilya, iglesia, paaralan, o sa ministeryo. Hindi pinahihintulutan na ipamahagi ito sa labas ng inyong organisasyon o pamilya, o ibenta ito upang pagkakitaan. Ngunit aming ipinakikiusap na ituro sa iba na pumunta sa aming website upang sila rin ay makatanggap ng kanilang sariling downloads.

Sagutan nang kumpleto ang form na ito at maidadownload mo ng walang bayad ang materiales na ito.