भाषा / Nepali

परमेश्‍वरलाई चिन्न, आदर गर्न र प्रिय ठान्न अर्को पुस्तालाई सुसजज्जित गर्नको निम्ति परमेश्‍वरमा केन्द्रित स्रोतसाधनहरू ।

Nepali Form

स्रोतहरू

जोशिला: अर्को पुस्ताको चेलापनको निम्ति ७ प्रतिबद्धताहरू


Truth78 ले यी सामग्रीहरू आफ्नो परिवार, मण्डली, स्कुल वा सेवाकाइको निम्ति प्रिन्ट गर्न र प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ । तपाईंले आफ्नो संस्था वा परिवार बाहिर यसलाई वितरण नगर्नु होला वा नाफाको निम्ति नबेच्नु होला । तर अरूहरूलाई पनि सोझै हाम्रो वेवसाइट हेर्न सल्लाह दिनु होला ताकि उनीहरूले आफ्नो निम्ति आफैले सोझै डावनलोड गर्न सकून् ।

कृपया यो फारम पूरा भर्नु होला अनि तपाईंले यो सामग्री सित्तैमा डावनलोड गर्न सक्नुहुनेछ ।