Tagalog / Tagalog (Philippines)

Mga materiales na nakatuon sa Diyos para sanayin ang mga susunod na henerasyon upang malaman, parangalan, at pahalagahan ang Dios.

Languages: Tagalog

Pagsisikap: 7 Disisyon sa Pagdidisipolo ng mga Susunod na Henerasyon

Sa Pagsisikap, isang matagal nang pastor at Truth78 Executive Director na si David Michael ay naglarawan ng kaalaban at sipag na bunga ng pagkahumaling sa Dios at sa Kaniyang kaluwalhatian at nagpakita ng pitong pangako na nagbibigay ng vision at pagbabalangkas para sa pagdidisipolo ng susunod na mga henerasyon...upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Dios (Mga Awit 78:1-8).

  1. Pagyakap sa mga Biblikal na vision para sa Pananampalataya ng Susunod na Henerasyon.
  2. Patatagin ang Malakas na Samahan sa Pagitan ng Iglesia at Tahanan.
  3. Ituro ang Lawak at Lalim ng Buong Katuruan ng Dios.
  4. Ipahayag ang Dakilang Ebanghelyo ni Jesu-Kristo.
  5. Idisipolo ang Isip, Puso, at Kalooban.
  6. Manalangin nang Umaasa sa Dakilang Awa ng Dios.
  7. Masiglang Pagsamba sa Dios, para sa Kaluwalhatian ng Dios.
Materiales na Pwedeng Idownload