Nederlands / Dutch

God-centered resources for equipping the next generations to know, honor, and treasure God.

Languages: Dutch

God vestigde een getuigenis

Verhalen uit het Oude Testament voor jonge kinderen.

God heeft Zijn indrukwekkende, glorieuze daden getoond. God heeft van Zijn grote macht getuigd. Dit lessenpakket onderzoekt Gods grootheid doorheen het Oude Testament. De verhalen worden chronologisch verteld en er worden telkens enkele kernthema's benadrukt. De Bijbelverhalen zijn niet uitgeschreven. De lesgever bereidt de les voor door de verhalen zelf in de Bijbel te lezen en ze bestuderen aan de hand van de aangereikte hoofdthema's (hij/zij heeft hierbij de vrijheid om het verhaal te vertellen op eigen manier). Leuke en gevarieerde lesopeningen zijn opgenomen in dit lessenpakket evenals enkele vragen, om de kinderen vertrouwd te maken met Gods grootheid en Zijn karakter, die nooit verandert. Bij dit lespakket hoort een set Bijbelverzen, een kleurboek, bladeren voor de ouders en een uitgebreide 'gebruiksaanwijzing'.

Resource Downloaden

Hij heeft gesproken door Zijn Zoon

Verhalen uit het Nieuwe Testament voor jonge kinderen.

Het Nieuwe Testament ontvouwt op prachtige wijze het wonder en de kracht van Jezus Christus. Dit lessenpakket onderzoekt de grootheid van God in Christus doorheen het Nieuwe Testament. De verhalen worden chronologisch verteld en er worden telkens enkele kernthema's benadrukt. De Bijbelverhalen zijn niet uitgeschreven. De lesgever bereidt de les voor door de verhalen zelf in de Bijbel te lezen en te bestuderen aan de hand van de aangereikte hoofdthema's (hij/zij heeft hierbij de vrijheid om het verhaal te vertellen op eigen manier). Leuke en gevarieerde lesopeningen zijn opgenomen in dit lessenpakket evenals enkele vragen, om de kinderen vertrouwd te maken met een grote God die gesproken heeft door Zijn Zoon. Bij dit lespakket hoort een set Bijbelverzen, een kleurboek, bladeren voor de ouders en een uitgebreide 'gebruiksaanwijzing'.

Resource Downloaden

Jezus wat een Redder

Een verhaal voor kinderen over verlossing

We werden geschapen om te genieten van de heerlijkheid van God. Maar omdat we zondaars zijn falen we om Hem te koesteren zoals het hoort. Onze harten zijn vol van zonde en we hebben nood aan een Redder. Deze chronologische studie over verlossing onderzoekt de onvergelijkbare grootheid en waardigheid van God, de hopeloze toestand van hulpeloze zondaars en het volmaakte genoegdoende werk van Jezus Christus om zondige mensen te verlossen.

Resource Downloaden

De ABCs van God

Een studie voor kinderen over de grootheid en de waardigheid van God

Correct denken over God is essentieel voor het leven van geloof. Door gebruik te maken van het alfabet om de kinderen te leren over de karakteristieken van God, ontvouwt deze studie de blijdschap die God heeft in Hemzelf als de bron, het middel en het doel van alle dingen. Elke les vraagt en beantwoordt drie sleutelvragen, "Wie is God?" "Wat is Zijn karkater?" en "Hoe moet ik mij gedragen tegenover Hem?", terwijl een duidelijk Godsbeeld geschetst wordt aan de kinderen.

Resource Downloaden

Trouw aan al Zijn beloften

Een studie voor kinderen over de beloften van God

Gods beloften zijn een geschenk aan de gelovige. De uitdaging van het christelijke leven is niet enkel de beloften van God te kennen, maar om er jouw onwankelbaar vertrouwen op te stellen. Deze studie leert de kinderen dat Gods karakter vertrouwenswaardig is en daarom zijn de beloften van God waar en betrouwbaar.

Resource Downloaden

In het begin...Jezus

Een chronologische studie over Gods heilplan.

De Bijbel is één geheel en waargebeurd verhaal dat Gods heilzaam plan uiteenzet. Dit plan komt volledig tot vervulling in de Persoon en het werk van Jezus Christus. In het begin...Jezus begint met een historisch mysterie - de dood van Jezus op het kruis - en stelt de vraag: "Wat is er daar nu werkelijk gebeurd?" "Waarom is Jezus gestorven?" en "Wie heeft dat gedaan?" Om antwoorden op deze vragen te geven gaat de studie terug naar het begin van de Bijbel, naar Genesis. Van daaruit gaat men stapsgewijs verder doorheen gans het Oude Testament, terwijl de leerlingen zoeken naar aanwijzingen die een voorafschaduwing zijn van de komst van Jezus en Zijn verlossende werk aan het kruis. Er wordt vooral nadruk gelegd op het feit dat de Bijbel Gods verhaal is van het begin tot het einde en dat Jezus de sleutel is om het verhaal te begrijpen.ross.

Resource Downloaden

Zijn zoals Jezus: Een studie voor kinderen over het volgen van Jezus

Een curriculum van 40 lessen geschreven voor gebruik bij 8-10-jarigen en kan worden gebruikt in zondagsschoolklassen in uw kerk.

To Be Like Jesus: A Study for Children on Following Jesus

A 40 lesson curriculum written for use with 8-10 year olds and can be used in Sunday school classes at your church.

Wat is redding? Hoe wordt iemand een christen? Wat betekent het om te worden zoals Jezus? Dit lespakket helpt bij het antwoorden van deze belangrijke vragen door elementen van de evangelieboodschap uit te leggen, haar doel en belofte. Een groot gedeelte van deze studie is gericht op heiliging - hoe een christen meer en meer gevormd wordt naar het beeld van Jezus.

Bestanden beschikbaar om te downloaden

  • Docentenhandleiding
  • Visuele Bronnen
  • Kinderen Werkboek
  • Verskaartjes: voor- en achterkant
Resource Downloaden