Nederlands / Dutch

God-centered resources for equipping the next generations to know, honor, and treasure God.

Languages: Dutch

Zijn zoals Jezus: Een studie voor kinderen over het volgen van Jezus

Een curriculum van 40 lessen geschreven voor gebruik bij 8-10-jarigen en kan worden gebruikt in zondagsschoolklassen in uw kerk.

To Be Like Jesus: A Study for Children on Following Jesus

A 40 lesson curriculum written for use with 8-10 year olds and can be used in Sunday school classes at your church.

Wat is redding? Hoe wordt iemand een christen? Wat betekent het om te worden zoals Jezus? Dit lespakket helpt bij het antwoorden van deze belangrijke vragen door elementen van de evangelieboodschap uit te leggen, haar doel en belofte. Een groot gedeelte van deze studie is gericht op heiliging - hoe een christen meer en meer gevormd wordt naar het beeld van Jezus.

Bestanden beschikbaar om te downloaden

  • Docentenhandleiding
  • Visuele Bronnen
  • Kinderen Werkboek
  • Verskaartjes: voor- en achterkant
Resource Downloaden