Shqip / Albanian

Burime me Perëndinë në qendër, që do të pajisin brezat e rinj për të njohur, për të nderuar dhe për të dashur Perëndinë.

Languages: Albanian

Zellplotë: 7 Përkushtime për dishepullimin e brezave të ardhshëm

Në librin Zellplotë, David Michael, i cili ka qenë pastor për shumë vite dhe tani është drejtor ekzekutiv i Truth78 përshkruan një entuziazëm dhe zell të lindur prej pasionit për Perëndinë dhe për lavdinë e Tij, dhe prezanton shtatë përkushtime, të cilat sigurojnë vizionin dhe strukturën për dishepullimin e brezit të ardhshëm… me qëllim që ata të mund të vendosin besimin e tyre në Perëndinë (Psalmi 78:1-8).

  1. Përqafoni një vizion biblik për besimin e brezit pasardhës.
  2. Kultivoni një partneritet të fuqishëm mes kishës dhe familjes.
  3. Jepni mësim gjerësinë dhe thellësinë e tërë këshillës së Perëndisë.
  4. Shpallni Ungjillin e lavdishëm të Jezu Krishtit.
  5. Dishepulloni mendjen, zemrën dhe vullnetin.
  6. Lutuni me varësi te hiri sovran i Perëndisë.
  7. Frymëzoni adhurim të Perëndisë për lavdinë e Perëndisë.
Shkarko burimin

Bota e Krijuar, e Rënë, e Shpenguar dhe e Restauruar: Plani i Perëndisë me lajmin e mirë

Bibla të lë pa frymë me gjerësinë dhe thellësinë e saj e megjithatë ka thjeshtësi të mrekullueshme të mesazhit të saj gjithëpërfshirës dhe shpresëdhënës, i cili mund të hulumtohet nëpërmjet 4 temave bazë: krijimi, rënia, shpengimi dhe restaurimi. Nga fillimi në fund, nga Zanafilla te Zbulesa, këto tema theksojnë veprën e lavdishme të Perëndisë!
Bota e Krijuar, e Rënë, e Shpenguar dhe e Restauruar, është shkruar që fëmijët të mund të dinë dhe të përvetësojnë këto të vërteta jetëndryshuese të Ungjillit. Përmes përdorimit të pasazheve kyçe nga Shkrimi dhe rrëfimit tërheqës e enkas për fëmijë, fëmijët do të zbulojnë të vërtetat më të mëdha në të gjithë universin dhe të vërtetat më të mëdha në jetën e tyre.

Shkarko burimin