Shqip / Albanian

Burime me Perëndinë në qendër, që do të pajisin brezat e rinj për të njohur, për të nderuar dhe për të dashur Perëndinë.

Albanian Form

Burimet

Zellplotë: 7 Përkushtime për dishepullimin e brezave të ardhshëm


Bota e Krijuar, e Rënë, e Shpenguar dhe e Restauruar: Plani i Perëndisë me lajmin e mirë


Truth78 jep leje për shtypjen dhe përdorimin e këtyre materialeve për familjen, kishën, shkollën ose shërbesën tuaj. Nuk mund t’i shpërndani jashtë organizatës apo familjes suaj apo t’i shisni për përfitim. Por, ju lutemi, udhëzojini të tjerët të vizitojnë faqen tonë që të mund të shkarkojnë vetë materialet.

Ju lutemi të plotësoni këtë formular dhe do të jeni në gjendje të shkarkoni këtë burim falas